Bezpłatna konwersja plików XPS do plików PDF

Jak konwertować pliki XPS na dokumenty PDF?

  • Kliknij przycisk „Pobierz”.
  • W otwartym oknie eksploratora wybierz plik XPS, który chcesz przekonwertować. (Możesz wybrać wiele plików.) Możesz także przeciągnąć i upuścić pliki do okna przeglądarki bezpośrednio z Eksploratora.
  • Poczekaj na pobranie plików.
  • Po konwersji w oknie przeglądarki pojawią się miniatury wygenerowanych plików PDF.
  • Pobierz i zapisz potrzebne pliki PDF.

Jeśli przesłano kilka plików XPS do konwersji, możesz pobrać wszystkie nowo utworzone pliki PDF naraz, klikając przycisk „Pobierz wszystko”. Następnie możesz pobrać i zapisać wszystkie pliki PDF w jednym archiwum ZIP.

Aby wyczyścić okno przeglądarki i rozpocząć pracę z innymi plikami, kliknij przycisk „Wyczyść”.

Rozpoznawanie tekstu z obrazu